Stammbaum Flora


Eltern Großeltern Urgroßeltern Ur-Urgroßeltern Ur-Ur-Urgroßeltern
GEORGE V. SCHLANGENPFAD NOLLO V.HAHLWEG BLITZ V.EYBHOF KUNO V.GEORGENHOF -
-
HEXE V.EYBHOF -
-
CORRETTE V. HAHLWEG ADRIAN V.HAHLWEG LUX V.MINACO
INKI V.HAHLWEG
THISBE V.HAHLWEG ARTULA BALT V.GURLIN
INKI V.HAHLWEG
BESSY V.RÜCKINGER SCHLÖSSCHEN LORD V.OBBORN ARGUS V.WILDSPRING -
-
ERLE V.OBBORN -
-
BESSY V.RODENBACH ENZO V.HAUS BREITENBÜCHER -
-
RANI V.D.MUNTEREN GESELLEN -
-
ATZI VOM KREUZBRUCH CURBITS ROBIN HOOD MIHAN ERKALE MORRO V.HAHLWEG FÜRST V.HAHLWEG
INKI V.HAHLWEG
CURBITS DAFNE -
-
MIHAN GRAZIE SMOKESTONE'S SUPERTRAMP -
-
CURBITS DAFNE -
-
FERINA V.BIEDRICH LORD VOM OBBORN ARGUS V. WILDSPRING -
-
ERLE V.OBBORN -
-
ANJA V.BIEDRICH MINGO V.NAPOLEONSTOCK -
-
FRIGGA V.WEINBERG -
-

Valid XHTML 1.0 Strict